Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest ZPO Janusz Koza z siedzibą w Łącko, 33-390 Łącko 69. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:Cel przetwarzania danych, podstawa prawna przetwarzania danych, udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość). Obsługa procesu składanych reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy) art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny). Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie ZPO Janusz Koza na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez ZPO Janusz Koza uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji c) po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 

wróć